Uvećanje kapitala

Posted in: Press- Dec 27, 2012

Izvor: Danas

Uvećanje kapitala

U saopštanju Evropske komisije ocenjuje se da će nova finansijska šema, s obzirom da su mala i srednja preduzeća od ključnog značaja za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, doprineti ostvarivanju projekcija rasta predviđenih Strategijom za Jugoistočnu Evropu do 2020. godine.

Uvećanje kapitala 0.3 MB